6. február 2017
 
Rok 2017/2018
Vianočný koncert - 18. 12. 2017
Výchovné koncerty patria medzi stále udalosti, ktoré sa uskutočňujú na našej škole. V rámci predvianočnej atmosféry sa zrealizoval výchovno-vzdelávací koncert v rámci vianočného času.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk