6. február 2017
 
Deň študenstva na SOŠ Veľký Krtíš - 16.11.2017
Pri príležitosti Dňa študenstva sa na škole uskutočnil okrem rôznych súťaží a podujatí aj kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré pripravili pre všetkých žiakov ako aj pedagogických zamestnancov členovia Žiackej školskej rady pri SOŠ Veľký Krtíš. V rámci tohto dňa pripravili zaujímavý program s humornými scénkami, ktoré sú v súčanosti medzi mladými ľuďmi veľmi známe.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Rok 2017/2018
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk