6. február 2017
 
Imatrikulácie 2017 - 16.11.2017
Ako každý rok, tak aj tento sa na našej škole uskutočnili Imatrikulácie žiakov prvých ročníkov, ktoré sú každoročne sprevádzané so zábavou. Takto tomu bolo aj tento rok, pričom tento deň si užili ako aj starší žiaci, tak aj prváci, ktorí museli plniť rôzne disciplíny, ktoré pre nich pripravili žiaci druhých ročníkov.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Rok 2017/2018
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk