6. február 2017
 
Prednáška - Obchodovanie s ľuďmi a Alkohol, drogy a bezpečnosť na cestách - 15.11.2017
Pre žiakov IV. ročníkov pripravila SOŠ Veľký Krtíš v spolupráci s Políciou Veľký Krtíš pútavé prednášky na témy "Obchodovanie s ľuďmi" a "Alkohol, drogy a bezpečnosť na cestách". mjr. Mgr. Katarína Nékyová veľmi pútavou formou prostredníctvom autentických výpovedí obetí vysvetlila problematiku rozmáhajúceho sa obchodovania s ľuďmi. Upozornila na možné nástrahy číhajúce na občanov SR, ktorí sa rozhodnú pracovať v zahraničí. Poskytla cenné rady na čo si dať pozor pri tzv. sprostredkovateľoch zamestnania, tiež ako konať pred cestou do zahraničia a čo si určite nezabudnúť zobrať so sebou.

V druhej prednáške sa sústredila na nepriaznivý vplyv alkoholu a drog na bezpečnosť na cestách. Pretože už mnoho našich študentov vlastní vodičský preukaz bola téma nanajvýš aktuálna, hoci téma sa týka nemalou mierou aj chodcov.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Rok 2017/2018
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk