6. február 2017
 
Prednáška - Pravda o drogách - 8.11.2017
Dňa 8.11.2017 sa v SOŠ Veľký Krtíš uskutočnila protidrogová preventívna prednáška "Pravda o drogách", ktorej sa zúčastnili žiaci I. a II. ročníkov študijných a učebných odborov. Zástupca občianskeho združenia Slovensko bez drog p. Milan Vrábeľ priblížil študentom fakty a pravdivé informácie o drogách a ich účinkoch a o tom prečo a ako drogy škodia.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Rok 2017/2018
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk