6. február 2017
 
Účelové cvičenie 2017 - 29. 9. 2017
Stredná odborná škola Veľký Krtíš už tradične pre žiakov 1. a 2. ročníkov organizuje na začiatku školského roka tzv. Účelové cvičenie, ktoré je zamerané na rozvoj schopností, zručností ako aj teoretických poznatkov z oblasti poskytnutia prvej pomoci, civilnej ochrany ako aj ochrany prírody. Žiaci našich ročníkov získali zaujímavé teoretické informácie a následne si vyskúšali aj niektoré praktické činnosti.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Rok 2017/2018
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk