6. február 2017
 
Otvorenie šk. roka 2017/2018 - 4. 9. 2017
Riaditeľka školy Ing. Zuzana Bosmanová slávnostne otvorila 4. septembra 2017 nový školský rok 2017/2018. Privítala nových žiakov na škole. Zároveň zaželala veľa úspechov v nadchádzajúcom školskom roku všetkým žiakom a popriala učiteľom veľa síl a odhodlania pri výučbe žiakov.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Rok 2017/2018
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk