6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Koniec školského roka 2016/2017 - 30. 6. 20167
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
0.6.2016 sa na našej škole SOŠ-Veľký Krtíš odovzdávali vysvedčenia našim študentom.Pani riaditeľka Ing. Zuzana Bosmanová spoločne so zástupcom školy Ing. Jánom Valockom ukončila školský rok a ocenila žiakov ktorí reprezentovali školu v športových podujatiach a iných aktivitách školy, najlepších žiakov v prospechu a dochádzke. Ako každoročne, tak aj na konci tohto roka najlepšia trieda školy - I.B, dostala sladkú odmenu v podobe torty.
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk