6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Exkurzia v Banskej Štiavnici - 16. 6. 2017
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Naši žiaci sa dňa 15.6.2017 zúčastnili tematickej exkurzie v Banskej Štiavnici, kde si pozreli Kalváriu a historickú časť mesta.
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk