6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Odovzdávanie maturitných vysvedčení - 26. 5. 2017
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Maturanti navštívili našu školu posledný krát v úlohe žiakov. Pani riaditeľka Ing. Zuzana Bosmanová spoločne so zástupcom školy Ing. Jánom Valockom odovzdali žiakom pochvaly za reprezentáciu školy, vzorné správanie a výborné výsledky počas štvorročného štúdia. Následne boli slávnostne odovzdané maturitné vysvedčenia za prítomnosti triednych učiteľov - Ing. Laura Virágová a Ing. Miroslav Chromý. Našim maturantom a zároveň už absolventom našej školy gratulujeme k úspešnému zvládnutiu skúšky dospelosti a želáme im veľa osobných, ako aj pracovných úspechov v ďalšom živote.
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk