6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Umelecká súťaž - Svetový deň grafiky - 27. 4. 2017
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Na prelome mesiaca marec a apríl bola vyhlásená umelecká súťaž pri príležitosti Svetového dňa grafiky. Odborná porota v utorok 25. 4. 2017 v zložení Ing. Zuzana Bosmanová, Július Kniesner, Mgr. art. Ivan Vredík a Ernest Poltársky vyhodnotila súťažné práce a určila víťazov v jednotlivých kategóriách. Následne práve pri príležitosti Svetového dňa grafiky 27.4.2017, boli víťazom slávnostne odovzdané vecné ceny a diplomy.
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk