6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Praktické maturitné skúšky - 11. a 12. 4. 2017
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
V dňoch 11. a 12. 4. 2017 sa na našej škole uskutočnili praktické maturitné skúšky študijných odboroch elektrotechnika, technika a prevádzka dopravy a taktiež v študijnom odbore grafik digitálnych médií, ktoré trvali dva dni. Žiaci odborov elektrotechnika a odboru technika a prevádzka dopravy si prvý deň obhajovali svoje práce - projekty, ktoré realizovali od začiatku školského roka. Žiaci študijného odboru grafik digitálnych médií mali maturitnú skúšku dva dni, pričom počas prvého dňa mali 8 hodín na vypracovanie zadania, ktoré si vytiahli a následne v nasledujúci deň si svoje vytvorené práce obhajovali pred maturitnou komisiou.
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk