6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Čo vieš o hviezdach ? - 30.03.2017
Dňa 30.3.2017 sa naši žiaci zúčastnili astronomickej súťaže v Centre voľného času vo Veľkom Krtíši, pod názvom Čo vieš o hviezdach ? Na 1.mieste v 3. kategórii sa umiestnila Natália Tóthová, 2.mieste obsadil Tomáš Horváth a 3.miesto patrilo Dušane Zuzinovej .
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk