6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Maturity 2017 - PFIČMS
Dňa 14. a 15. 2. 2017 sa aj na našej škole uskutočnili maturitné skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry a Anglického jazyka.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk