6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Beseda - Prevencia chorôb - 7.3.2017
Dnes sa na našej škole konala beseda o Prevencii civilizačných chorôb, ktorej sa zúčastnili žiaci 1. a 4. ročníka študijného odboru grafik digitálnych médií.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk