6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Zážitkové vyučovanie ZŠ - 23.2.2017
Dňa 23.2.2017 sa uskutočnilo na našej škole SOŠ Veľký Krtíš - zážitkové vyučovanie pre žiakov deviatych ročníkov.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk