6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Dni techniky 2017 - 8. a 15. 2.2017
V dňoch 8. a 15.2.2017 sa na anšej škole uskotočnili Dni techniky 2017, kde mohli žiaci zo základných škôl a široká verejnosť vidieť priestory našej školy a vyskúšať si veci, ktoré sa učia naši žiaci.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk