6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Lyžiarsky kurz 2017
Od 23.1 do 27.1.2017 sa uskutočnil lyžiarsky kurz lyžiarskom stredisku Kokava Línia, ktorého sa zúčastnilo 30 žiakov našej školy.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk