6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Vianočný týždeň
Vianoce sa k nám nezadržateľne blížia. Preto sme sa dnes rozhodli na našej škole zorganizovať vianočný program spojený s trhmi. V rámci programu vystúpili naši žiaci ako aj hostia s programom. Po programe nasledovalo vyhodnotenie našich žiakov, ktorý boli odmenení za reprezentáciu školy v športových podujatiach a iných aktivitách školy. Vyhodnotená bola aj súťaž Vianočné okno v ktorej najkrajšie okno si vyzdobila I.B, II.B, III.B trieda
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk