6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Fotografická súťaž Lučenec - 24.11.2016
Dňa 24.11. 2016 sa uskutočnilo krajské kolo fotografickej súťaže ktorej sa zúčastnili naši dvaja žiaci z odboru GDM Bryan Lendvai III.B a Laura Pálová II.B na SOŠ-Technickej v Lučenci.

Zadaním tohtoročnej súťaže bolo fotenie kreatívneho foto-portrétu, kde naša žiačka Laura Pálová obsadila krásne II.miesto.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk