6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Školenie žiackých školských rád 2016
Double click to edit
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk