6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Imatrikulácie 2016
Dňa 27. 10. 2016 sa uskutočnili "Imatrikulácie 2016",  ktoré sú už neodmysliteľnou súčasťou našej školy. Žiaci druhých ročníkov, pripravili pre našich prvákoch súťažné disciplíny. Po ich úspešnom zvládnutí boli prváci slávnostne prijatí medzi ostatných žiakov.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk