6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Fotogaléria priestorov školy
Pripravili sme pre Vás malú fotogalériu z priestorov našej školy. Pevne veríme, že aj týmto spôsobom sa Vám bližšie priblížime a prezentujeme. Stretávame sa s prekvapivými reakciami na naše priestory a vybavenie jednotlivých učební a preto sme sa rozhodli našu školu vo forme fotogalérie sprístupniť širokej verejnosti.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk