6. február 2017
 
Rok 2016/2017
Otvorenie šk. roka 2016/2017
Slávnostné otvorenie školského roka 2016 / 2017 sa uskutočnilo vo vestibule školy dňa 5. septembra 2016. Riaditeľka školy privítala žiakov a zaželala im veľa úspechov v nadchádzajúcom šk. roku.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk