Zážitkové vyučovania pre žiakov 9. ročníka základných škôl.

V dňoch 26.01. a 31.01.2023 sa uskutočnilo pokračovanie zážitkového vyučovania na našej škole pre žiakov 9. ročníka základných škôl. Žiaci absolvovali prehliadku školy a jednotlivých učební, v ktorých si vyskúšali výrobu reklamných predmetov, fotografovanie, v rámci finančnej gramotnosti si žiaci budovali fiktívne firmy, kde rozvíjali komunikačné zručnosti, tímovú prácu, sebaprezentáciu a prípravu na pracovný pohovor. Vybavenosť odborných učební umožňuje žiakom našej školy rozvíjať ich odborné zručnosti a kompetencie pre plynulých prechod do pracovného prostredia.