6. február 2017
 
Žiacka školská rada
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
PREDSEDA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY
ČLENOVIA RADY ŠKOLY
Denis MENDEL I.B - zástupca pre styk s verejnosťou
Viktor BAZOVSKÝ I.D
Štefan TÓTH I.E
Mário Martin JÁNOŠÍK II.A
Dušana ZUZINOVÁ II.B - zástupca predsedu ŽŠR
Erik BERKY II.D
Filip HRIECH - manažér športových podujatí
Dominik POMPA III.A
Dominik DROZDÍK III.B
Karmen Mária KUŤKOVÁ III.E
Jana HUSÁROVÁ IV.A
Kristína BARTKOVÁ IV.B
Dominik Drozdík III.B

Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk