Školský poriadok
Školský poriadok je dokument, ktorý upravuje práva a povinnosti žiakov školy ako aj práva a povinnosti pedagogických zamestnancov školy vyplývajúce z riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu školy.
Školský poriadok
- Školský poriadok 2017/2018
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY

Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk