Kalendár
Kalendár je platný pre školský rok 2018/2019:

01. 09. 2018
- začiatok školského roka
03. 09. 2018 - začiatok vyučovania
31. 01. 2019 - koniec prvého polroka školského roka
04. 02. 2019 - začiatok vyučovania v druhom polroku školského roka
28. 06. 2019 - koniec druhé polroku školského roka

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky
sa uskutoční z predmetov:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra - 12. marca 2019 (utorok);
b) anglický jazyk -13. marca 2019 (streda);
c) matematika - 14. marca 2019 (štvrtok);

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2019. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019.

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.

Termíny školských prázdnin pre šk. rok 2018/2019:
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Prázdniny Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné 30. október 2018
(utorok)
31. október
2. november 2018
5. november 2018
(pondelok)
vianočné 21. december 2018
(piatok)
23. december 2018
– 7. január 2019
8. január 2019
(utorok)
polročné 31. január 2019
(
štvrtok)
1. február 2019
(piatok)
4. február 2019
(pondelok)
jarné 22. február 2019
(piatok)
25. február
1. marec 2019
4.marec 2019
(pondelok)
veľkonočné 17.apríl 2019
(streda)
18. apríl – 23. apríl
2019
24. apríl 2019
(streda)
letné 28. jún 2019
(piatok)
1. júl – 31. august
2019
2. september 2019
(pondelok)
Stredná odborná škola
Po
ľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk