Kalendár
Kalendár je platný pre školský rok 2018/2019:

01. 09. 2018
- začiatok školského roka
03. 09. 2018 - začiatok vyučovania
31. 01. 2019 - koniec prvého polroka školského roka
04. 02. 2019 - začiatok vyučovania v druhom polroku školského roka
28. 06. 2019 - koniec druhé polroku školského roka

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky
sa uskutoční z predmetov:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra - 12. marca 2019 (utorok);
b) anglický jazyk -13. marca 2019 (streda);
c) matematika - 14. marca 2019 (štvrtok);

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. - 12. apríl 2019. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019.

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. - 6. september 2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.

Termíny školských prázdnin pre šk. rok 2018/2019:
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Prázdniny Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania
po prázdninách
jesenné 30. október 2018
(utorok)
31. október -
2. november 2018
5. november 2018
(pondelok)
vianočné 21. december 2018
(piatok)
23. december 2018
- 7. január 2019
8. január 2019
(utorok)
polročné 31. január 2019
(
štvrtok)
1. február 2019
(piatok)
4. február 2019
(pondelok)
jarné 22. február 2019
(piatok)
25. február -
1. marec 2019
4.marec 2019
(pondelok)
vežkonočné 17.apríl 2019
(streda)
18. apríl - 23. apríl
2019
24. apríl 2019
(streda)
letné 28. jún 2019
(piatok)
1. júl - 31. august
2019
2. september 2019
(pondelok)
Stredná odborná škola
Požná 10, 990 01 Vežký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk