Tlačivá na stiahnutie

SOŠ Veľký Krtíš dáva do pozornosti možnosť stiahnuť si, vytlačiť a následne vyplniť voľne dostupné tlačivá ponúkané v tejto časti.

Vyplnená tlačivá môžete odovzdať k spracovaniu na sekretariáte riaditeľky školy.