6. február 2017
 
SÚŤAŽ
Dokumenty k súťaži
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
SÚŤAZ JE OFICIÁLNE SPUSTENÁ !

Bližšie informácie o súťaži nájdete v pravej časti tejto stránky.
Plagát SDG 2018 (.pdf) Propozície súťaže SDG 2018 (.pdf)
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk