Stretnutie Oddelenia podpory vzdelávania s posilnením inklúzie na stredných školách

Na základe zapojenia SOŠ vo Veľkom Krtíši do projektu ,,Národný projekt Regionálna platforma odborného vzdelávania“ sa dňa 15.02.2023 na našej škole uskutočnilo pracovné stretnutie Oddelenia podpory vzdelávania s posilnením inklúzie na stredných školách pod vedením Mgr. Miroslavy Gubalovej. Stretnutia sa zúčastnilo 16 mentorov pôsobiacich na stredných odborných školách v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja. Mentori zdieľali príklady dobrej praxe mentoringu na svojich pôsobiskách, absolvovali prehliadku našej školy a hľadali možnosti zlepšenia bezpečného prostredia pre žiakov a ich individuálne potreby na stredných školách.