Sekcia výchovných poradcov základných a stredných škôl z okresu Veľký Krtíš

Dňa 14.02.2023 sa v spolupráci s CPPaP realizovala na našej škole Sekcia výchovných poradcov základných a stredných škôl z okresu Veľký Krtíš. Cieľom stretnutia bolo odprezentovanie činnosti CPPaP v spolupráci so školami, predstavenie stredných škôl pôsobiacich v našom okrese výchovnými poradcami z príslušných škôl a ich zapojenie do duálneho vzdelávania.