6. február 2017
 
O projekte Modrá škola
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Názov projektu
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Strednej odbornej škole

Cieľ projektu
Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.

Program
SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom

Komponent / Opatrenia
Modré školy

Projektový grant
Výška projektového grantu: 39 984 €. Projekt bol financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Číslo projektu
ACC03060

Obdobie trvania projektu
1. máj 2014 - 30. apríl 2016

Link pre projektovú zmluvu
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1415492&l=sk
Základné informácie Charakteristika projektu Aktivity a výstupy projektu Fotogaléria Publikácia Modrá škola - ACC03060 (.pdf) Brožúra Modrá škola Sumár programu SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Mysli globálne, konaj lokálne.
Granty EHP a Nórska - Spolupráca k spoločným hodnotám.
Projekt bol financovaný z grantu Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Projekt Modrá škola
Stredná odborná škola
Po
ľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk