www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Projekty na škole
Stredná odborná škola vo Veľkom Krtíši sa neustále snaží zapájať sa do rôznych projektov a výziev vyhlasených inštitúciamu Slovenskej republiky ako aj Európskou úniou a na základe týchto výziev získavať granty na rôzne činnosti a aktivity.

V súčasnosti sa snažíme neustále sa zapájať do projektov vyhlásených Úradom vlády SR, Európskou úniou a rôznymi inými štátnymi a súkromnými inštitúciami a môžem s hrdosťou konštatovať, že sa nám ich darí úspešne realizovať a aj vďaka týmto projektom môžeme modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu posúvať stále ďalej a žiakom prinášať nové možnosti výučby a vzdelávania.
Prehľad zrealizovaných / aktuálnych projektov
- Leonardo da Vinci 2012 - Leonardo da Vinci 2013 - Modrá škola 2014 - Blue Tripp Norway 2015 - Erasmus+ 2017 - Regionálne centrum vzdelávania SOŠ Veľký Krtíš 2018
Stredná odborná škola
Po
ľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk