O projekte Modrá škola
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
FOTOGALÉRIA
Základné informácie Charakteristika projektu Aktivity a výstupy projektu Fotogaléria Publikácia Modrá škola - ACC03060 (.pdf) Brožúra Modrá škola Sumár programu SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Mysli globálne, konaj lokálne.
Granty EHP a Nórska - Spolupráca k spoločným hodnotám.
Projekt bol financovaný z grantu Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Projekt Modrá škola
Stredná odborná škola
Po
ľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk