6. február 2017
 
ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ OBDORY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Milí deviataci,

zanedlho príde čas, keď sa stanete žiakmi strednej školy. Pred tým však Vás čaká ešte samotný výber, ktorú strednú školu si vybrať a ktorý študijný alebo učebný odbor bude pre Vás najlepší. Každého baví niečo iné a každý k niečomu inému inklinuje viac alebo menej.

Stredná odborná škola vo Veľkom Krtíši má vyše 35 ročnú históriu výchovy a vzdelávania žiakov v technických odboroch, pričom máme medziročne nárast žiakov, ktorí sa zaujímajú o ponúkané študijné a učebné odbory.

Pre školský rok 2019/2020 máme pripravených celkovo 3 študijné odbory a 4 učebné odbory. Naše odbory sú určené pre dievčatá aj chlapcov a po ich ukončení sa z nich stávajú odborní zamestnanci a taktiež viacero z nich sú úspešnými študentmi na vysokých školách.
BROŽÚRA
študijných a učebných odborov 2019 / 2020
ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ROČNÉ:
UČEBNÉ ODBORY 3-ROČNÉ:
UČEBNÝ ODBOR 2-ROČNÝ:
Stredná odborná škola
Po
ľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk