Najnovšie články

Prezentácie našej školy na základných školách v okrese

V mesiacoch január a február 2023 naši pedagógovia spolu s mentorkou realizovali prezentácie našej školy pre žiakov 9.ročníkov na základných školách v rámci okresu Veľký Krtíš. Predstavili sme naše študijné a učebné odbory a ich...

Zážitkové vyučovania pre žiakov 9. ročníka základných škôl.

V dňoch 26.01. a 31.01.2023 sa uskutočnilo pokračovanie zážitkového vyučovania na našej škole pre žiakov 9. ročníka základných škôl. Žiaci absolvovali prehliadku školy a jednotlivých učební, v ktorých si vyskúšali výrobu reklamných predmetov, fotografovanie, v rámci finančnej gramotnosti si žiaci...

Turnaj v stolnom tenise žiakov základných a stredných škôl

Dňa 19.12.2022 sa na našej škole konal turnaj v stolnom tenise žiakov základných a stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili žiaci ZŠ Vsevoloda Čechoviča, ZŠ A.H.Škultétyho, žiaci ZŠsMŠ Bušince a žiaci zo Strednej odbornej školy vo...

Zbierka pre psí útulok

Od 5.12 do 12.12 na našej škole prebiehala finančná zbierka na nákup krmiva pre psí útulok v Lučenci, ktorú zorganizovali pani učiteľka Mazúchová s pomocou žiačok Vlaďka Kňažková, Liliana Tatárová a Sonka Kučáková. Zbierali sa...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 9.12. sa na našej škole konala olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, pozostávajúca z troch častí- online test, transformácia textu a ústny prejav. Na 1.mieste sa umiestnil S. Michalička z II.B. triedy, ktorému srdečne...

Mikuláš

6.12.2022 – nevynechal Mikuláš spolu so svojou posilou čertov a anjelov ani našu Strednú odbornú školu vo Veľkom Krtíši, a ešte sa stihol zastaviť aj u detičiek prvého stupňa na 3. Základnej škole vo Veľkom...

Exkurzia v spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia

Dňa 30.11.2022 absolvovali žiaci exkurziu v spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. vo Zvolene, ktorá ponúka pracovné príležitosti aj pre žiakov našich odborov: Mechanik mechatronik, Mechanik elektrotechnik a Elektromechanik. Žiaci sa oboznámili s výrobným procesom,...