Oznam k začiatku školského roka 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci!

Dňa 2. septembra 2021 sa uskutoční otvorenie školského roka 2021/2022 v triedach o 8.00 hod. Pre žiakov prvých ročníkov sa uskutoční otvorenie školského roka 2021/2022 vo vestibule školy o 8.00 hod. následne sa budú riadiť inštrukciami triednych učiteľov. Škola sa riadi školským semaforom schváleným 17.8.2021, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Žiaci školy:

  • predkladajú pri prvom nástupe do školy „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré odovzdajú triednemu učiteľovi 2.9.2021 pri vstupe do budovy. 
  • pri každom vstupe do školy si dezinfikujú ruky dezinfekciou, ktorá je umiestnená pri vstupných vchodových dverách,
  • vstupujú do budovy školy len hlavným vchodom, kde bude zabezpečený ranný filter,
  • nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch školy.

Návštevník školy môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.

Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom a ohľaduplnosťou dosiahneme riadny a nerušený vyučovací proces.

Vopred Vám ďakujeme!

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka