6. február 2017
 
Kontakt
KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš
VEDENIE ŠKOLY
Ing. Zuzana BOSMANOVÁ
riaditeľka školy

E-MAIL: zbosmanova@gmail.com
MOBIL: 0911 494 496

Ing. Laura VIRÁGOVÁ
zástupkyňa riaditeľky školy

E-MAIL: viragova.laura@gmail.com
KONTAKT
SEKRETARIÁT
047 / 483 02 95
zssvk@svsbb.sk

www.sos-vk.sk
oficiálna stránka školy
Zriaďovateľom Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši
je Banskobystrický samosprávny kraj.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
EKONOMICKÉ ODDELENIE
047 / 483 02 65
zssvk@svsbb.sk
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk