6. február 2017
 
Kontakt
KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš
VEDENIE ŠKOLY
Ing. Zuzana BOSMANOVÁ
riaditeľka školy

E-MAIL: zbosmanova@gmail.com

Ing. Ján VALOCKA
zástupca RŠ
KONTAKT
ZÁSTUPCA RŠ
047 / 483 02 95
skola@sos-vk.sk
www.sos-vk.sk
oficiálna stránka školy
Zriaďovateľom Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši
je Banskobystrický samosprávny kraj.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
SEKRETARIÁT RŠ
047 / 483 02 65
zssvk@svsbb.sk

Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk