6. február 2017
 
Základné dokumenty školy
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
- Školský poriadok 2018/2019
Školský poriadok
Pracovný poriadok
Pracovný poriadok SOŠ Veľký Krtíš patrí do internej dokumentácie školy a nie je zverejnený.
Kolektívna zmluva
Na škole nepôsobí odborové združenie a na škole preto platí kolektívna zmluvy vyššieho stupňa.
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk