6. február 2017
 
Správa o činnosti
PREHĽAD V-V SPRÁVY SOŠ
- Vyhodnocovacia správa o činnosti - 2017/2018 - Vyhodnocovacia správa o činnosti - 2016/2017 - Vyhodnocovacia správa o činnosti - 2015/2016 - Vyhodnocovacia správa o činnosti - 2014/2015 - Vyhodnocovacia správa o činnosti - 2013/2014 - Vyhodnocovacia správa o činnosti - 2012/2013 - Vyhodnocovacia správa o činnosti - 2012/2013 - príloha - Vyhodnocovacia správa o činnosti - 2011/2012
Stredná odborná škola vo Veľkom Krtíši zverejňuje Vyhodnocovaciu správu o činnosti, ktorej štruktúra je v súlade s platnou vyhlášou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. decembra 2005 o štrutúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk