Povinné zverejňovanie
Na základe novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 NR SR s účinnosťou od 1. januára 2011, SOŠ Veľký Krtíš povinne zverejňuje nižšie uvedené dokumenty.
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
- Povinné zverejňovanie - portál BBSK - Povinné zverejňovanie - Centrálny register zmlúv SR - Povinné zverejňovanie faktúr a objednávok - od 1. 1. 2018
PRÍKAZY PREDSEDU BBSK
- Príkaz predsedu BBSK 005/2015 ODDVO - Príkaz predsedu BBSK číslo 002/2015/ODDVO - Príloha k Príkazu číslo 002/2015/ODDVO - Príkaz predsedu BBSK číslo 001/2015/ODDVO - Príloha k Príkazu predsedu BBSK - číslo 001/2015/ODVO - Príkaz predsedu BBSK číslo 003/2014 ODDIVO - Príkaz predsedu BBSK číslo 005/2014 ODDIVO - Príloha číslo 5 - Etický kódex verejného obstarávania
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
- Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou za obdobie apríl - december 2012 - Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou za obdobie apríl - jún 2013 - Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou za obdobie júl - september 2013 - Súhrnná správa zákaziek s nízkou hodnotou za obdobie október - december 2013
- Obchodná verejná súťaž - Bufet - 15. 11. 2018 - Obchodná verejná súťaž - Kávomat - 13. 7. 2018 - Obchodná verejná súťaž - Bufet - 13. 7. 2018 - Plán verejného obstarávania 2018 - 9. 3. 2018 (.pdf) - Zaznam_z_prieskumu_trhu_LV_2018 - Obchodna_verejna_sutaz_BUFET_09_2017 - Obchodna_verejna_sutaz_KAVOMAT_09_2017 - Verejna_sutaz-Bufet_31.1.2017 - Zaznam_z_prieskumu_trhu-Lyziarsky_vycvik_16.1.2017 - Verejna_sutaz-Bufet_6.12.2016 - Verejna_sutaz-Kavomat_4.5.2016 - Zaznam_z_prieskumu_trhu-Lyziarsky_vycvik_30.11.2015 - Verejna_sutaz-Bufet_6.5.2015 - Verejna_sutaz-Kavomat_6.5.2015 - Plan_verej_obstaravania_2015 - Zaznam_z_prieskumu_trhu-16.12.2014 - Vyzva_na_predkladanie_ponuk-10.12.2014 - Zaznam_z_prieskumu_trhu-11.9.2014 - Vyzva_na_predlozenie_ponuky-3.9.2014 - Zaznam_z_prieskumu_trhu-20.8.2014-Bufet - Obchodna_verejna_sutaz-29.7.2014-Bufet - Ponuka_neupotrebitelneho_majetku-4.7.2014 - Zaznam_z_prieskumu_trhu-26.6.2014 - Verejne_obstaravanie-24.2.2014-Sustruh - Verejne_obstaravanie-20.2.2014-Pocitacove_stoliky - Verejne_obstaravanie-9.12.2013-Stolicky - Verejne_obstaravanie-20.11.2013-Monitory - Verejne_obstaravanie-20.11.2013-Pocitace - Verejne_obstaravanie-8.11.2013-Televizor - Zaznam_z_prieskumu_trhu-11.10.2013 - Vyzva_na_predlozenie_ponuky-1.10.2013 - Zaznam_z_prieskumu_trhu-10.9.2013 - Vyzva_na_predlozenie_ponuky-2.9.2013 - Zaznam_z_prieskumu_trhu-16.8.2013-Vystavba_pristresku - Vyzva_na_predlozenie_ponuky-1.8.2013
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
NEUPOTREBITEĽNÝ MAJETOK
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk