6. február 2017
 
Pedagogickí zamestnanci
VEDENIE ŠKOLY
Ing. Zuzana BOSMANOVÁ
riaditeľka školy

Ing. Laura VIRÁGOVÁ
zástupkyňa riaditeľky školy
Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov
Mgr. Alžbeta ČÓRIOVÁ
vyučujúca predmetov SJL, DEJ
Mgr. Janka DULOVÁ
vyučujúca TSV
Mgr. Magdaléna GYURÁSZOVÁ
vyučujúca ANJ a KAJ
Ing. Ján KRAJČOVIČ
vyučujúci FYZ a CHE
Lenka SZEPEŠIOVÁ
vyučujúca ANJ, KAJ a NEJ
Mgr. Marek SIKULA
vyučujúci TSV
Mgr. Eva ŠTRBÍKOVÁ
vyučujúca SJL, OBN a ETV
PaeDr. Tomáš ŠVINGÁL
vyučujúci NAB
Ing. Dušan TEREK
vyučujúci MAT a predmetov výpočtovej techniky
6. február 2017
 
Učitelia odborných predmetov
Ing. Zuzana BOSMANOVÁ
vyučujúca elektrotechnických predmetov
Ing. Miroslav CHROMÝ
vyučujúci predmetov výpočtovej techniky
Ing. Igor MEDVECKÝ
vyučujúci strojárskych predmetov
Ing. Mária KRAJČOVIČOVÁ
vyučujúca ekonomických predmetov
Ing. Laura VIRÁGOVÁ
vyučujúca ekonomických predmetov
Ing. Jozef VAJDÍK
vyučujúci strojárskych predmetov
Ing. Ján VALOCKA
vyučujúci predmetov výpočtovej techniky
Ing. Hana VRŠKOVÁ
vyučujúca ekonomických predmetov
Ing. Dušan ČIERNY
vyučujúci elektrotechnických predmetov
Majstri odbornej výchovy
Jozef BALGA
majster pre zameranie stroj
árstvo
Rastislav CHROMÝ
majster pre zameranie stroj
árstvo
Ladislav Híveš
majster pre zameranie elektrotechniky
Bc. Zdenko KOŠTIAL
majster pre zameranie v
ýpočtovej techniky
Július KNIESNER
majster pre zameranie v
ýpočtovej techniky
Bc. Ján ONDREJKOV
majster pre zameranie v
ýpočtovej techniky
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Konzultačné hodiny (PDF)
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk