6. február 2017
 
Pedagogickí zamestnanci
VEDENIE ŠKOLY
Ing. Zuzana BOSMANOVÁ
riaditeľka školy

Ing. Laura VIRÁGOVÁ
zástupca RŠ
Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov
Mgr. Alžbeta ČÓRIOVÁ
SJL. DEJ
Mgr. Janka DULOVÁ
TSV
Mgr. Magdaléna GYURÁSZOVÁ
ANJ
Lenka SZEPEŠIOVÁ
ANJ
Mgr. Eva ŠTRBÍKOVÁ
SJL, OBN, ETV
Mgr. Marek SIKULA
TSV
6. február 2017
 
Učitelia odborných predmetov
Ing. Zuzana BOSMANOVÁ
ELE
Ing. Miroslav CHROMÝ
ELE, GDM
Ing. Igor MEDVECKÝ
TPD
Ing. Mária KRAJČOVIČOVÁ
TAP
Ing. Laura VIRÁGOVÁ
TAP
Ing. Jozef VAJDÍK
TPD
Ing. Ján VALOCKA
ELE, GDM
Ing. Hana VRŠKOVÁ
TAP

Ing. Dušan TEREK
INF
Majstri odbornej výchovy
Bc. Ján ONDREJKOV
GDM
Jozef BALGA
STV
Rastislav CHROMÝ
STV
Bc. Zdenko KOŠTIAL
GDM
Ladislav Híveš
ELE

Július KNIESNER
GDM
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY

Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk