6. február 2017
 
Nepedagogickí zamestnanci
SEKRETÁRKA RIADITEĽKY ŠKOLY
Viera ČERVOČOVÁ
MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA
Marta VLADÁROVÁ
Barbora VANDOVÁ
FINANČNÁ ÚČTOVNÍČKA
INFORMÁTOR
Alexander FARKAŠ
ŠKOLNÍK
Pavel JAMBER
UPRATOVAČKY
Anna PREŠINSKÁ
Zdenka RÁKOŠOVÁ
Elena ORLAYOVÁ
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY

Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk