6. február 2017
 
Nepedagogickí zamestnanci
SEKRETÁRKA RIADITEĽKY ŠKOLY
Viera ČERVOČOVÁ
MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA
Marta VLADÁROVÁ
ŠKOLNÍK
Pavel JAMBER
UPRATOVAČKY
Zdenka RÁKOŠOVÁ
Elena ORLAYOVÁ
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
VEDÚCA ÚTVARU EKONOMIKY A PREVÁDZKY
Ing. Petronela VIAZANIČKOVÁ
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk