www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
JANUÁR / FEBRUÁR 2019

31. 01. 2019 - Polročné vysvedčenie
01. 02. 2019 - Polročné prázdniny
Rekonštrukcia podláh
9. 1. 2019
Naša škola ako už možno viete, získala projekt vo výške cca 621 000 €. Ide finančné prostriedky z tzv. Akčného plánu pre okres Veľký Krtíš.

Po niekoľko mesačnej príprave a schvaľovaní projektu sa na konci decembra začala úvodná fáza projektu - REKONŠTRUKCIA PODLÁH.

V rámci koordinácie projektu bol vypracovaný časový harmonogram, ktorý bol prispôsobený vyučovaniu tak, aby nebola resp. v čo najmenšej miere bola dotknutá výučba žiakov. Celkovo bude podlaha nainštalovaná v 13 odborných učebniach a dielňach.
Voľné pracovné miesta
9. 1. 2019
Stredná odborná škola Veľký Krtíš zverejňuje voľné pracovné miesta.

Voľné pracovné miesta - január 2019 (.pdf)
Aktivity na škole
5. 1. 2019
Realizované aktivity na škole si môžete prezrieť v časti Život na škole
Stredná odborná škola
Po
ľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk