Halloween na našej škole

Oslava Halloweenu, sa konala posledný deň pred začatím jesenných prázdnin. Keďže tento sviatok sa už stáročia oslavuje v anglicky hovoriacich krajinách a my ho poznáme len z hodín anglického jazyka, študenti pod vedením Mgr. Petrzsélyovej sa rozhodli, že si ho priblížime naživo, a to priamo v našej škole.

Všetci študenti si najprv zopakovali svoje vedomosti z anglického jazyka, a to formou súťažných triednych kvízov, zameraných na pôvod a históriu osláv Halloweenu, ako aj na obohatenie slovnej zásoby.

Následne sme sa všetci, prezlečení v maskách, presunuli do vestibulu, kde nás už čakal čerstvo uvarený punč, spoločenské hry aj maľba na tvár. Naši študenti z odboru grafik digitálnych médií si spolu svojimi vyučujúcimi pripravili halloweenský fotokútik a fotografovali tiež priebeh celého dňa.

Študenti si mohli počas dňa zakúpiť tombolové lístky, keďže ich čakalo veľké množstvo cien, za čo by sme sa aj touto cestou chceli poďakovať viacerým našim sponzorom.

Záver dňa bol venovaný žrebovaniu a odovzdávaniu cien tomboly, ako aj vyhodnoteniu súťaže o najvyšší percentuálny počet masiek v rámci tried školy. Sladkej výhre sa napokon tešila víťazná I.B. trieda.