Exkurzia SISME SLOVAKIA s.r.o.

Lepšie raz vidieť ako 100 krát počuť. Presvedčili sa o tom aj naši žiaci z odborov mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik, ktorí dňa 17.05.2023 absolvovali exkurziu v spoločnosti SISME SLOVAKIA s.r.o. Žiakom bol priblížený výrobný proces statorov a rotorov pre hermetické a polohermetické kompresory distribuované významným európskym producentom kompresorov pre chladenie, práca na CNC obrábacích strojoch a možnosti uplatnenia žiakov našich študijných odborov v spoločnosti SISME SLOVAKIA s.r.o.