Dobrovoľníctvo ako možnosť si osvojiť nové skúsenosti a nadobudnúť zážitky využiteľné v pracovnom živote po ukončení stredoškolského vzdelania

Aké benefity môže priniesť dobrovoľníctvo mladým ľuďom? V spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici bol dňa 10.05.2023 tejto téme venovaný workshop s kontextom ,,Dobrovoľníctvo ako možnosť si osvojiť nové skúsenosti a nadobudnúť zážitky využiteľné v pracovnom živote po ukončení stredoškolského vzdelania“. Žiaci diskutovali o možnostiach dobrovoľníctva prostredníctvom zážitkovej aktivity mýtus verzus fakt, prečo je dôležitá dobrovoľnícka zmluva, aké nástrahy môže priniesť dobrovoľníctvo a akým spôsobom môžu žiaci realizovať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí prostredníctvom Európskeho zboru solidarity.