Digitálne zručnosti v online europass platforme

Žiaci končiacich ročníkov dnes absolvovali školenie a samotnú prípravu životopisov vo formáte Europass pod záštitou Mgr. Haviarovej zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Žiaci získali nielen digitálne zručnosti v online europass platforme, ale aj reflektovali získané odborné zručnosti a pracovné skúsenosti počas štúdia na strednej škole priamo do životopisu Europass.